Mer än du ser

”MER ÄN DU SER” är en film om och av unga människor med olika funktionsnedsättningar. Om deras liv...

Läs mer