Frågor & Svar

Sysselsättning/ Arbete/

Studier

Jag vill börja jobba men behöver stöd, var finns det?
  • Arbetsförmedlingen hjälper dig om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att kunna jobba, information hittar du här
  • Försäkringskassan kan ge bidrag  om du behöver speciella hjälpmedel, du hittar sidan för detta här

 

Ekonomi/Boende

Jag är osäker med min Ekonomi, var finns det hjälp?
  • Vi på Funkislotsen har en video med tips för hur du kan hantera din ekonomi bättre, Du kan hitta den här
  • Budgetuträkning kan man göra på Hallå Konsuments sida som finns här

Fritid/Tillgänglighet

Var finns FunkisFestivalen?

FunkisFestivalen finns i flera kommuner, en lista finns tillgänglig här

Hur är tillgängligheten i samhället?

Mycket är gjort för att anpassa i samhället Som i detta exemplet, men mycket är kvar att göra, Som ni kan se här

Jag har fått kärleksbekymmer, hur går jag vidare?

Vi på Lotsen har gjort en Kortfilm och intervju med Kuratorn Johnny som handlar om Kärleksbekymmer. Du kan hitta den här

Behöver jag träna?

Träning är alltid bra. Ett tips på träning för er som tycker det är svårt är Enkeljympa. Det är träning för hela kroppen med enkla rörelser och stor portion glädje. Se på kortfilmen om Enkeljympa här

Skip to content